Koło Łowieckie RYŚ

Wszystko o kole "Ryś"

Strona główna
Historia koła
Zarząd i Komisja Rewizyjna
Obwody
sztandar

Program edukacyjny

Program edukacyjny

Ważne informacje

Komunikaty
Polowania
Piszą o nas

Komunikaty

2018-11-06

Nowe legitymacje

Szanowni Koledzy,

 

z końcem roku ważność stracą dotychczasowe legitymacje. Dla otrzymania nowej trzeba złożyć ankietę aktualizującą dane i aktualne zdjęcie legitymacyjne. Niestety gdański Zarząd Okręgowy, chyba jako jedyny, stara się wymusić wprowadzenie danych z ankiet do systemu informatycznego PZŁ na sekretarzach kół, tłumacząc to „nawałem pracy”. Wobec powyższego, aby otrzymać nową legitymację proszę o następujące postępowanie:

  1. wypełnienie ankiety (w załączona poniżej),

  2. przekazanie elektronicznej kopii wypełnionej ankiety oraz zdjęcia w formie cyfrowej (skan) sekretarzowi koła na adres klrys.sekretarz@gmail.com Zdjęcie musi być aktualne, takie jak do dowodu osobistego.

  3. dostarczenie podpisanej ankiety (papierowej) wraz ze zdjęciem do Zarządu Okręgowego (Jaśkowa Dolina 114; 80-288 Gdańsk) – osobiście lub pocztą.

 

Po sporządzeniu legitymacji, przy odbiorze jej konieczne będzie uiszczenie 30 złotych.

 

Darz Bór!

 

1.     DANE OSOBOWE MYŚLIWEGO - AKTUALIZACJA

Dane osobowe

Adres

Nr ewidencyjny (wprowadza PZŁ) 

 

Ulica, nr domu/mieszkania*

 

Nr legitymacji *

 

Kod pocztowy*

 

Imię (pierwsze)*

 

Miejscowość*

 

Imię (drugie) *

 

Poczta*

 

Nazwisko*

 

Powiat*

 

Data urodzenia *

 

Województwo*

 

Imię ojca*

 

Kraj*

 

Imię matki*

 

Adres do korespondencji ***

Obywatelstwo*

 

Ulica, nr domu/mieszkania

 

Płeć *

K / M  *****

Kod pocztowy

 

NIP****  (nie dotyczy)

-----------------------------------------

Miejscowość

 

PESEL**

 

Poczta

 

Nr dowodu/ paszportu**

 

Kraj

 

Data wygaśnięcia  uprawnień podstawowych* (dot. tylko myśliwych zadających tylko egzamin uzupełniający

 

Kontakt

Praca

Telefon domowy ***

 

Wykształcenie*

 

Telefon komórkowy *

 

Zawód*

 

Telefon do pracy ****

 

Nazwa pracodawcy ****

 

E-mail *

 

Stanowisko ****

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Łowiecki danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne .Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach zgodnych ze statutem Polskiego Związku Łowieckiego przez  administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

* Pole obowiązkowe                                                                                                                                                                                              .............................................................

** Pole obowiązkowe (PESEL) dla osoby posiadającej obywatelstwo RP, pole  (Nr paszportu) dla obcokrajowca                                                   (data i podpis)

*** Jeśli podany Adres jest inny niż Adres do korespondencji; jeżeli brak  nr tel. komórkowego

**** Pole nie obowiązkowe

*****  Zaznaczyć właściwą literę.


powrót

 
Powered by Biuro RCS