Koło Łowieckie RYŚ

Wszystko o kole "Ryś"

Strona główna
Historia koła
Zarząd i Komisja Rewizyjna
Obwody
sztandar

Program edukacyjny

Program edukacyjny

Ważne informacje

Komunikaty
Polowania
Piszą o nas

Komunikaty

2014-05-02

Walne Zgromadzenie - porządek obrad

W imieniu zarządu Koła Łowieckiego Ryś w Gdańsku uprzejmie zawiadamiam o zwyczajnym walnym zgromadzeniu członków wyznaczonym na dzień 17 maja godzina 10.00 w Kłobuczynie (Matecznik), z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie zebrania, sprawdzenie obecności i ustalenie zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał.

2.        Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

5.        Przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej koła.

6.       Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i wykonania budżetu.

7.       Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu koła.

8.        Uzupełnienie składu zarządu w związku z rezygnacja Kolegi Bińczaka.

1.      Zgłaszanie kandydatur.

2.      Powołanie komisji skrutacyjnej

3.      Przeprowadzenie głosowania.

9.     Głosowanie nad złożoną przez zarząd propozycją ustalenia ceny dzika wziętego na użytek własny na 3,50 zł. za kilogram tuszy (jednakową dla myśliwych będących i nie będących członkami Koła).

10.    Głosowanie nad złożoną przez zarząd propozycją ustalenia zakazu indywidualnego polowania na dziki w okresie 1 kwiecień – 31 sierpień w łowiskach Wieża, Gęsia Góra i Drozdowo (z dotychczasowego zakazu usuwa się łowiska Szymbark i Linia).

11.    Głosowanie nad propozycją zarządu umorzenia zaległych opłat zmarłego Kolegi Janusza Szulty.

12.    Głosowanie w sprawie ograniczenia lub zniesienia zakazu wykonywania polowania indywidualnego na pięć dni przed polowaniem zbiorowym bądź dewizowym".

13.     Uchwalenie planu pracy i budżetu koła.

14.     Sprawy różne, wolne wnioski.

15.     Zamknięcie zgromadzenia.


powrót

 
Powered by Biuro RCS